Referat af generalforsamling i KK-kunst mandag den 29-02-2016.

Generalforsamlingen blev afholdt i Vanløse kulturhus og formanden Karen Egdal bød velkommen.

Valg af dirigent.

Erik Buch Hemmingsen blev valgt og han meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

Valg af 4 stemmetællere.

Der blev ikke valgt stemmetællere.

 

Beretning fra formanden.

Efter formandens beretning (se nedenståden for selve beretning) videregav formanden ordet til årets kunstner Rune Christensen.

Rune fortalte om årets 1. præmie, som er et Nørrebro portræt.

Rune takkede for, at han måtte være årets kunstner. Han var meget beæret og har aldrig tidligere været årets et eller andet.

Rune fortalte, at han var glad for/stolt af, at kunne levere årets kunstværk, hvor tidligere årets kunstnere som Christian Lemmerz og Erik A. Frandsen, har bidraget med kunstværker til KK-kunst.

Rune fortalte, at han altid arbejder med masker og tatoveringer og når han ser på mennesker, ser han masker. Han arbejder f.eks med spirituelle masker.

Rune fortalte, at han har rejst meget rundt i verden bl.a i Nepal, Indien mv.

Rune fortalte, at han bl.a er optaget af hinduistiske templer og deres farver.

Rune fortalte, at når han cykler igennem byen efterlades han med forskellige sociale og kulturelle masker og han bliver endvidere inspireret af graffiti.

Rune fortalte, at årets kunstværk blev han inspireret til, da han så en forretningsmand og en kvinde med tørklæde vente ved samme busstoppested på bus 5a. Her var tale om 2 helt forskellige kulturer, der mødte hinanden og det gav ham ideen til årets kunstværk.

Rune fortalte, at der den 05-03-2016 starter kunstuge i USA og han skal udstille på en stor kunstmesse.

Rune arbejder endvidere på en soloudstilling til maj 2016 og det er første gang, han skal have en soloudstilling i USA.

 

Regnskab ved kassereren.

John Andersen gennemgik regnskabet.

 

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

Valg af

:a) Formand: Karen Edgal blev valgt.

b) 3 Bestyrelsesmedlemmer: John Andersen blev valgt.

Bella Asmussen blev valgt.

Marianne Brøndberg blev valgt.

c) 2 suppleanter.

Helle Bower Jensen blev valgt.

Rita Petersen blev valgt. ( ny i bestyrelsen).

d) Revisor.

Frank Jønsen blev valgt.

e) Revisorsuppleant.

Jimmy Munch Jakobsen blev valgt.

 

Eventuelt.

Et medlem ønsker ikke, at have sit cpr. nr. anført på medlemslisten.

Bestyrelsen finder en løsning, så cpr. nr. ikke fremgår.

Et medlem ønskede, at årets kunstværk blev udleveret ved brug af handsker for ikke, at sætte fingeraftryk på, som senere kan ødelægge værket.

Bestyrelsen ser nærmere herpå.

Et medlem anmodede om, at der næste år skulle være styr på mikrofonen i salen, da der var problemer med, at høre bagerst i salen.

Erik Buch Hemmingsen afsluttede med, at generalforsamlingen var gennemført.

 

Bortlodning.

Der blev trukket lod om de indkøbte gevinster.

Tillykke til de heldige.

Ref. Jeannie Hansen