Årets kunstner 2023 er Anna Stahn

Årets kunstner 2023 i KK-Kunst er Anna Stahn.

Anna Stahn (f. 1994) er uddannet på Københavns Kunstakademi i 2020.
I foråret havde Anna Stahn soloudstilling i Politikens Hus, og her opstod ønsket om, at netop hun skulle være årets kunstner i KK-Kunst. Heldigvis synes hun, at det var en lige så god idé. Derfor vil Anna Stahn i samarbejde med Schäfer Grafik lave årets værk, som bliver håndkolorerede træsnit.

Anna Stahns “streg” er letgenkendelig; fin og sart, men tag ikke fejl. Det, der på overfladen ser pynteligt ud, kommer med humor og bid.
Vi glæder os meget til at se årets værk til KK-Kunst… nu venter vi bare til januar 😉 !

Thor Huus – Årets kunstner 2022

Kære alle

Vi kan nu løfte sløret for, at årets kunstner for 2022 er Thor Huus (f. 1988). Thor Huus er uddannet fra kunstakademiet i Wien i 2021 og herefter flyttet tilbage til Danmark, hvor han har haft sin første soloudstilling hos Skitsehandleren i Faaborg.

Vi kan desuden med stor glæde løfte sløret for, at Thor Huus skaber et originalværk til alle medlemmer af KK-Kunst i 2022. Derfor er der ikke et enkelt værk at vise, men i stedet får alle deres eget unikke værk!

Før værkerne udleveres vil de blive udstillet samlet henover tre dage (2.-4. februar) i Brønshøj Vandtårn. Så sæt endelig kryds i kalenderen!

De sidste detaljer omkring udlevering skal lige falde på plads, før vi giver en endelig udmelding omkring denne.

Håber, I er ligeså spændte på at se alle værkerne, som vi er, og at I tager godt imod Thor Huus som årets kunstner i KK-Kunst for 2022.

Udlevering af Årets Værk for 2021

Kære medlemmer af KK-Kunst

Udlevering af Årets Værk afholdes onsdag den 23. marts 2022 kl. 16.00 – 18.15

Sted: Krumtappen 4, 6. sal. (dør modsat elevator)
2500 Valby

OBS – Der er 3 timers gratis parkering på vejene omkring Krumtappen, men husk at stille P-skiven.

Program:

16.00-17.00 Udlevering af tryk

17.00-17.30 Kunstner Nikoline Liv Andersen og trykker Rune Fallesen fortæller om processen med at lave og trykke årets to tryk.
Der er desuden tid til en masse spørgsmål fra salen.

17.30-18.00 Meningsdrøftelse.
Vi håber meget, I vil tage et kig på det oplæg, vi har lavet om fremtidens arbejde i KK-Kunst set i lyset af de vilkår, vi pt. står overfor ift. medlemstal i foreningen og priser i kunstverdenen. Vi ønsker simpelthen jeres input, betragtninger og holdninger, inden vi som bestyrelse sætter os sammen om at planlægge arbejdet fremadrettet i foreningen.

18.00-18.15 Lodtrækning på indgangsnumre ved formand Karen Egdal.

Efter 18.15 Tak for i aften!

Vi serverer en let forfriskning med snacks og lidt at drikke.
Der vil desuden være salg af tidligere kunstværker/ tryk fra Kunstkammeret.

Der kan betales med kontanter og Mobilepay.

Vi glæder os meget til at se jer!

Hilsen

KK-Kunsts bestyrelse

Ps. Husk allerede nu at notere i kalenderen at datoen for Generalforsamling inkl. udlodning er 2/5-2022 – her er der bl.a. mulighed for at vinde originalværkerne af Nikoline Liv Andersen

Generalforsamling og bortlodning 2021

Grundet coronasituationen har vi været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen og bortlodningen af gevinster indkøbt i 2020 til, det igen var muligt at gennemføre et større socialt arrangement.

I henhold til vedtægterne for Københavns Kommunes Kunstforening, indkaldes derfor – med forsinkelse – til den årlige generalforsamling og bortlodning.

De indkøbte værker fremvises fra kl. 16.00. For de medlemmer, der ikke fik hentet Årets Værk til arrangementet i juni, er der udlevering af Årets Værk fra kl. 16.00-17.00.

Mandag d. 27.09.2021 kl. 17.00 (der er eftersyn fra kl. 16.00)

På Skolen på Islands Brygge
Artillerivej 57,

2300 København S.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 4 stemmetællere
 3. Beretning fra Formanden
 4. Regnskab ved Kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  Formand
  3 bestyrelsesmedlemmer
  2 suppleanter
  Revisor
  Revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Bortlodning

30.08.2021
Karen Egdal, Formand 

Hent indkaldelsen til generalforsamling 2021 og bortlodning

Hent gevistlisten

Gevinstliste for 2020

Så kan du hente gevinstlisten for 2020.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ved bortlodningen for 2020 “kun” er 29 gevinster. De skyldes især Covid-19 nedlukningerne i 2020, der har betydet, at det i store dele af året ikke har været muligt at købe kunst. Det lave antal gevinster relativt til 2019, skyldes også, at foreningen i 2019 havde mulighed for at bytte tryk med andre kunstforeninger, hvilket også var udelukkende af ovenstående årsag.

Vi ser frem til, at der nu igen vil være mulighed for at indkøbe spændende kunst.

På bestyrelsens vegne,
Marianne Brøndberg

Flere gode nyheder!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for bortlodning af gevinster for 2019 d. 6 september 2021, og generalforsamling for 2020 inkl. bortlodning d. 27. september 2021.  

På gensyn!                                                                                                                                                     

Denne besked er primært rettet mod de medlemmer, der indtil nu har fået kontingentet trukket via indeholdelse i lønnen.

Godt nytår til alle. Vi er midt i corona pandemien og det stiller nogle udfordringer til alle, ikke mindst til bestyrelsen af kunstforeningen i forhold til den normale drift af foreningen. Vi kan jo ikke mødes fysisk og administrationen af medlemmernes informationer om jeres medlemskab  ligger i Matthæusgade 1, hvor medlemskartotek og administration af jeres indbetalinger holdes ajour.

Bestyrelsen har lige før jul modtaget nedenstående mail fra Koncernservice:

I efteråret 2020 blev det besluttet, at muligheden for at betale til personaleordninger via løntræk skal afvikles. Konkret betyder det, at I fremadrettet skal administrere betalingerne til jeres klub/forening direkte mellem jer og jeres medlemmer. For at sikre, at I har god tid til at finde ud af en ny betalingsløsning og kontakte jeres medlemmer om forandringen, fortsætter Koncernservice med at varetage betalingen til og med marts 2021. Det betyder, at jeres medlemmer bliver opkrævet for sidste gang i februar, hvis de er forudlønnede og i marts, hvis de er bagudlønnede.

De ansatte skulle være orienteret via interne nyhedsbreve i de berørte forvaltninger ifølge Koncernservice. Bestyrelsen er ikke vidende om I har set denne meddelelse, så vi har valgt at sende denne mail til jer samt informere via vores hjemmeside og Facebook.

Hvilke konsekvenser får denne beslutning for medlemmer med læntræk:

Det betyder at I fremover skal betale kontingent til foreningen via indbetaling direkte til foreningens konto i Danske Bank. For at lette administrationen for bestyrelsen så skal kontingentet fremover betales som følger (vedtægtens §5):

Betaling via netbank årligt skal ske med betaling senest 15.1. eller ½-årligt med betaling betalings- terminer senest 15.1. og den 15.7. med angivelse af Medlemsnummer (alternativt jeres fødselsdato og ikke fulde cpr.nr., hvis I har glemt jeres medlemsnummer), Navn og den Periode som indbetalingen dækker

Kontingent betales til foreningens konto i Danske Bank – Reg,nr,  1551 – Kontonr. 6715125 Vi skal beklage det besvær som ændringen medfører og håber at I fortsat ønsker at fastholde jeres medlemskab. Det vil ikke være muligt at opdele betalingen månedsvis, da det vil medføre store administrative vanskeligheder for de bestyrelsesmedlemmer, der i dag sørger for at holde styr på medlemmernes indbetalinger.