UDSKYDELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære medlemmer i KK-Kunst,

Generalforsamlingen, planlagt til mandag den 23. marts 2020, udskydes på grund af den skærpede covid-19 situation.

Generalforsamlingen vil blive gennemført på et senere tidspunkt. I vil blive holdt orienteret her og på mail, når vi ved mere.

Hold evt. også øje med KK-Kunst facebookside.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Karen Egdal