Udlevering af Årets Værk for 2021

Kære medlemmer af KK-Kunst

Udlevering af Årets Værk afholdes onsdag den 23. marts 2022 kl. 16.00 – 18.15

Sted: Krumtappen 4, 6. sal. (dør modsat elevator)
2500 Valby

OBS – Der er 3 timers gratis parkering på vejene omkring Krumtappen, men husk at stille P-skiven.

Program:

16.00-17.00 Udlevering af tryk

17.00-17.30 Kunstner Nikoline Liv Andersen og trykker Rune Fallesen fortæller om processen med at lave og trykke årets to tryk.
Der er desuden tid til en masse spørgsmål fra salen.

17.30-18.00 Meningsdrøftelse.
Vi håber meget, I vil tage et kig på det oplæg, vi har lavet om fremtidens arbejde i KK-Kunst set i lyset af de vilkår, vi pt. står overfor ift. medlemstal i foreningen og priser i kunstverdenen. Vi ønsker simpelthen jeres input, betragtninger og holdninger, inden vi som bestyrelse sætter os sammen om at planlægge arbejdet fremadrettet i foreningen.

18.00-18.15 Lodtrækning på indgangsnumre ved formand Karen Egdal.

Efter 18.15 Tak for i aften!

Vi serverer en let forfriskning med snacks og lidt at drikke.
Der vil desuden være salg af tidligere kunstværker/ tryk fra Kunstkammeret.

Der kan betales med kontanter og Mobilepay.

Vi glæder os meget til at se jer!

Hilsen

KK-Kunsts bestyrelse

Ps. Husk allerede nu at notere i kalenderen at datoen for Generalforsamling inkl. udlodning er 2/5-2022 – her er der bl.a. mulighed for at vinde originalværkerne af Nikoline Liv Andersen

Generalforsamling og bortlodning 2021

Grundet coronasituationen har vi været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen og bortlodningen af gevinster indkøbt i 2020 til, det igen var muligt at gennemføre et større socialt arrangement.

I henhold til vedtægterne for Københavns Kommunes Kunstforening, indkaldes derfor – med forsinkelse – til den årlige generalforsamling og bortlodning.

De indkøbte værker fremvises fra kl. 16.00. For de medlemmer, der ikke fik hentet Årets Værk til arrangementet i juni, er der udlevering af Årets Værk fra kl. 16.00-17.00.

Mandag d. 27.09.2021 kl. 17.00 (der er eftersyn fra kl. 16.00)

På Skolen på Islands Brygge
Artillerivej 57,

2300 København S.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 4 stemmetællere
 3. Beretning fra Formanden
 4. Regnskab ved Kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  Formand
  3 bestyrelsesmedlemmer
  2 suppleanter
  Revisor
  Revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Bortlodning

30.08.2021
Karen Egdal, Formand 

Hent indkaldelsen til generalforsamling 2021 og bortlodning

Hent gevistlisten

Flere gode nyheder!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for bortlodning af gevinster for 2019 d. 6 september 2021, og generalforsamling for 2020 inkl. bortlodning d. 27. september 2021.  

På gensyn!                                                                                                                                                     

Udlevering af årets værk 2020

Vi har ventet så længe på at kunne se alle vores medlemmer i KK-Kunst igen. Nu sker det !!!!!!!!!!

Den 16. juni 2021 er der udlevering af ‘årets værk’ af den franske maler Florian Eymann.

Sted: Galleri Oxholm, Pile Alle 25, 2000 Frederiksberg.

Grundet forsamlingsforbuddet bliver vi desværre nødt til at inddeles i hold, der ser ud som følger:

Er du født fra den 1.til den 10. er mødetidspunktet kl 16 – 17

Er du født fra den 11. til den 20. er mødetidspunktet kl 17.15 – 18.15

Er du født fra den 21. til den 31. er mødetidspunktet kl 18.30 – 19.30

Da det er vigtigt for hele arrangementets afvikling, at tidsplanen overholdes, beder vi jer om at møde præcist. Bestyrelsen vil møde jer ved indgangen og lukke jer ind, således at forsamlingsforbuddet overholdes.

Galleri Oxholm, som vi har samarbejdet med omkring årets værk, vil være værter ved dette arrangement. Galleriet byder på et glas og fortæller om årets kunstner, ligesom kunstneren også har indtalt en lille hilsen til os.

I lighed med øvrige indendørs offentlige arrangementer er der krav om negativ coronatest/ coronapas samt mundbind.

For at få udleveret dit årstryk skal du have betalt kontingent i hele 2020. Du behøver ikke at medbringe dokumentation. Vi har registreret din betaling.                                                                    

Vi glæder os M E G E T til at se jer alle.

Udlevering af sneglefad

Udlevering af sneglefade vil ske søndag d. 15/11. 

Det bliver grundet Covid 19 udendørs og uden mulighed for at udvælge sig et bestemt fad som sådan. Vi inddeler fadene i farver, så I har en mulighed for at vælge ud fra dette, men altså ikke vælge det enkelte fad ud. 

Vi inddeler jer ind efter fødselsdato således og (om nødvendigt), at I ikke bliver mere end 10 på samme sted på samme tid.

Adressen for udlevering er Artillerivej 57, i skolegården.

Kl. 13 kan dem med fødselsdag 01.-15. møde op i skolegården og få udleveret sit fad. 

Kl. 14 kan dem fødselsdag kl. 16.-31. møde op i skolegården og få udleveret sit fad.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Udskydelse af generalforsamling og udlevering af årets værk

Kære medlemmer.

Generalforsamlingen som var planlagt den 23- marts 2020 blev, som tidligere udmeldt, udskudt på grund af forsamlingsbegrænsningerne i disse Corona -tider.

Vi kan, her i miden af september 2020, desværre endnu ikke udmelde en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen eller udlevering af Årets værk, sneglefade.

Vi er i bestyrelsen meget kede af dette og vi har løbende arbejdet på at finde løsninger, såsom en generalforsamling d. 28. september. Da dette heller ikke kunne lade sig gøre, arbejdede vi på at lave en opdelt udlevering af årets værk på denne dato. Men pga. de aktuelle, skærpede forholdsregler, har vi droppet en opdelt udlevering. Vi har ligeledes overvejet en virtuel generalforsamling, men har valgt den fra grundet begrænsninger i, hvor mange der kan være med hjemmefra og den ringe mulighed for at se værkerne ordentligt. Vi har også, helt alternativt, overvejet at afholde lodtrækningen ved et bestyrelsesmøde, hvor det første navn vi trækker får gevinst 1, anden navn vi trækker får gevinst 2 osv., men vi har ikke taget endelig beslutning endnu, da vi fortsat håber på at kunne afholde en generalforsamling i 2020. Men desværre er alt udsat uden, at vi kan komme med nye datoer eller løsninger.

I kan holde jer orienteret her på hjemmesiden og vi sender mails ud til alle medlemmer, så snart vi har en ny dato for generalforsamling.

Mange hilsner bestyrelsen

UDSKYDELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære medlemmer i KK-Kunst,

Generalforsamlingen, planlagt til mandag den 23. marts 2020, udskydes på grund af den skærpede covid-19 situation.

Generalforsamlingen vil blive gennemført på et senere tidspunkt. I vil blive holdt orienteret her og på mail, når vi ved mere.

Hold evt. også øje med KK-Kunst facebookside.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Karen Egdal

Udlevering af Årets Værk 2019

Kære medlemmer af Kunstforeningen

Så er det snart tid for udlevering af Årets Værk – og det bliver ligesom sidste år – i januar måned.

Udlevering af Årets Værk afholdes onsdag den 15. januar 2020 kl. 16.00 – 18.00 i Kantinen i Borgercenter Børn & Unge Valby på Toftegårds Plads (Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby)

Vi glæder os til at præsentere årets kunstner, som vil være tilstede ved udleveringen af Årets Værk d. 15. januar 2020.

Vi serverer en let forfriskning med snacks og lidt at drikke.

Endvidere vil der være salg af tidligere kunstværker/ tryk fra Kunstkammeret. 

Der kan betales med kontanter og Mobilepay.

Kl.  ca. 17.00 er der lodtrækning på ‘indgangsbilletten’ om nogle få præmier. 

Vi vil samtidig ønske Jer en Glædelig Jul samt et godt Nytår og vi glæder os til at se Jer i det nye år.

Hilsen Bestyrelsen 

Besøg Storm P. Museet

Kunstforeningen glæder sig til at se dig til et super arrangement torsdag d. 24. oktober. Vi skal på Storm P. Museet, hvor vi møder mennesket og kunstneren Storm P. og hans finurlige humoristiske kunst. Som en lille krølle på halen kan tilføjes, at Husk Mit Navn er en af de kunstnere, der har været inspireret af Storm P.

Rundvisningen tager ca. en time, hvorefter Kunstforeningen byder på en øl eller vand på den nærliggende Cafe Intime.

Vi mødes kl. 16:30 foran Storm P. Museet på Frederiksberg Runddel.

Der er bindende tilmelding til Lis Glazer på HQ27@kk.dk senest mandag d. 14. oktober. Egenbetalingen udgør kr. 50, som vi beder dig indbetale via MobilePay til mobilnr. 3047 6038 samtidig med tilmeldingen.

Vi glæder os til at se dig.