Denne besked er primært rettet mod de medlemmer, der indtil nu har fået kontingentet trukket via indeholdelse i lønnen.

Godt nytår til alle. Vi er midt i corona pandemien og det stiller nogle udfordringer til alle, ikke mindst til bestyrelsen af kunstforeningen i forhold til den normale drift af foreningen. Vi kan jo ikke mødes fysisk og administrationen af medlemmernes informationer om jeres medlemskab  ligger i Matthæusgade 1, hvor medlemskartotek og administration af jeres indbetalinger holdes ajour.

Bestyrelsen har lige før jul modtaget nedenstående mail fra Koncernservice:

I efteråret 2020 blev det besluttet, at muligheden for at betale til personaleordninger via løntræk skal afvikles. Konkret betyder det, at I fremadrettet skal administrere betalingerne til jeres klub/forening direkte mellem jer og jeres medlemmer. For at sikre, at I har god tid til at finde ud af en ny betalingsløsning og kontakte jeres medlemmer om forandringen, fortsætter Koncernservice med at varetage betalingen til og med marts 2021. Det betyder, at jeres medlemmer bliver opkrævet for sidste gang i februar, hvis de er forudlønnede og i marts, hvis de er bagudlønnede.

De ansatte skulle være orienteret via interne nyhedsbreve i de berørte forvaltninger ifølge Koncernservice. Bestyrelsen er ikke vidende om I har set denne meddelelse, så vi har valgt at sende denne mail til jer samt informere via vores hjemmeside og Facebook.

Hvilke konsekvenser får denne beslutning for medlemmer med læntræk:

Det betyder at I fremover skal betale kontingent til foreningen via indbetaling direkte til foreningens konto i Danske Bank. For at lette administrationen for bestyrelsen så skal kontingentet fremover betales som følger (vedtægtens §5):

Betaling via netbank årligt skal ske med betaling senest 15.1. eller ½-årligt med betaling betalings- terminer senest 15.1. og den 15.7. med angivelse af Medlemsnummer (alternativt jeres fødselsdato og ikke fulde cpr.nr., hvis I har glemt jeres medlemsnummer), Navn og den Periode som indbetalingen dækker

Kontingent betales til foreningens konto i Danske Bank – Reg,nr,  1551 – Kontonr. 6715125 Vi skal beklage det besvær som ændringen medfører og håber at I fortsat ønsker at fastholde jeres medlemskab. Det vil ikke være muligt at opdele betalingen månedsvis, da det vil medføre store administrative vanskeligheder for de bestyrelsesmedlemmer, der i dag sørger for at holde styr på medlemmernes indbetalinger.