Referat fra alternativ digital generalforsamling i KK-Kunst d. 15.11.2020

Forhistorie: Bestyrelsen har flere gange planlagt afholdelse af generalforsamling – dels i marts og dels i september 2020 – men på baggrund af den aktuelle coronasituation har bestyrelsen desværre ikke kunnet gennemføre en generalforsamling med fremmøde af medlemmerne.
Derfor besluttede bestyrelsen at afholde en meget alternativ generalforsamling i form af en digital generalforsamling d. 15.11.2020 alene for at få diverse formalia afviklet i indeværende år, hvorimod bortlodning af gevinster indkøbt i 2019 vil foregå på et senere tidspunkt. Dette blev annonceret på vores hjemmeside og via mails.
Vi har derfor helt undtagelsesvis afviklet en generalforsamling uden jeres fremmøde. Vi er glade for at have modtaget jeres fulde forståelse herfor gennem de tilkendegivelser, vi har modtaget på mails eller ved udlevering af sneglefadene, som jo foregik udendørs og med overholdelse af max. 10 personer og afstand.
Som det fremgår af vores vedtægter §9, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af ”fremmødte” medlemmer. Beslutning træffes ved simpelt flertal. Dette foregik denne gang gr. force majeure (COVID-19) digitalt i form af en mail til KK-Kunst mail med et samtykke til at gennemføre denne alternative generalforsamlingen ved at maile ”ja”, ”nej” eller ”undlader at stemme”.

Dagsorden: (fremgik af foreningens hjemmeside, sammen med regnskab for 2019)

 1. Godkendelse af regnskabet.
 2. Valg til bestyrelsen
  På valg og ønsker at genopstille: Formand Karen Egdal
  Kasserer John Andersen
  Medlemssekretær Rita Petersen
  Bestyrelsesmedlem Marianne Brøndberg
  Suppleant Lars Bechager
  Suppleant Irene Larsen er tidligere udtrådt af personlige årsager.
  Bestyrelsen foreslår, at de, der er på valg og genopstiller, fortsætter.
  Bestyrelsen peger på Dorte Fleron som ny suppleant.

Der var i alt 48 medlemmer, der stemte, og alle afgivne stemmer var et JA. Ingen undlod af stemme eller stemte nej, hvorfor:
Ad.1: Regnskabet for 2019 er godkendt uden bemærkninger.
Ad.2: Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, er valgt ind i bestyrelsen.
Dorte Fleron er valgt som ny suppleant sammen med Lars Bechager.

Denne alternative generalforsamling blev derfor gennemført digitalt.

Referent
Marianne Brøndberg

PS: Vi har på nuværende tidspunkt ikke en dato for udlodning af alle de indkøbte værker for 2019, da vi håber, at udlodningen kan ske med jeres fremmøde således, at de heldige selv kan vælge deres gevinst. Når myndighederne åbner for et større antal personer i forsamlinger, vil vi planlægge et møde alene for at afholde lodtrækningen. Dog overvejer bestyrelsen også alternative løsninger, hvis COVID-19 fortsat spænder ben for en gennemførelse gr. forsamlingsforbuddet.