Årets kunstner 2016: Anne Skole Overgaard

Vi er stolte af, at kunne præsentere; Anne Skole Overgaard, som Årets Kunstner 2016.

Ligesom sidste år, hvor vi havde Rune Christensen, som Årets Kunstner, så er samarbejdet med Anne Skole Overgaard kommet i hus via Gallery Hjorth v. Allan Hjorth. Vi har endnu engang været så heldige, at både galleriejer Allan Hjorth og Anne Skole Overgaard har mulighed for at være her i dag.

Anne Skole Overgaard er uddannet på Det Jyske Kunstakademi i 2006. Anne er en spændende kunstner, som holder til på Sydhavn Station, hvor hun bl.a. bruger DSB’s gamle plakatholdere til, at udstille sine værker. Så du har måske, uden du vidste det, allerede set nogle af Annes værker, når du har været undervejs fra A til B, og din rute er passeret forbi Sydhavn Station?

Anne er en af de mest perfektionistiske kunstnere, jeg nogensinde er stødt på. Som fx en husgavl, et tegltag og et trådhegn formår Anne at male/tegne i hånden, -hvor man ellers ved første øjekast ville tro, at der var tale om et fotografi! Så sirligt er det udført! Det kan varmt anbefales, at slå et smut forbi Sydhavn Station og ikke mindst Annes hjemmeside, hvor der er et bredt udvalg, af Annes fine værker repræsenteret.

Anne har lavet 4 forskellige tryk. Som medlem må I vælge ét af de fire tryk.

Referat af generalforsamling i KK-kunst mandag den 29-02-2016.

Generalforsamlingen blev afholdt i Vanløse kulturhus og formanden Karen Egdal bød velkommen.

Valg af dirigent.

Erik Buch Hemmingsen blev valgt og han meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

Valg af 4 stemmetællere.

Der blev ikke valgt stemmetællere.

 

Beretning fra formanden.

Efter formandens beretning (se nedenståden for selve beretning) videregav formanden ordet til årets kunstner Rune Christensen.

Rune fortalte om årets 1. præmie, som er et Nørrebro portræt.

Rune takkede for, at han måtte være årets kunstner. Han var meget beæret og har aldrig tidligere været årets et eller andet.

Rune fortalte, at han var glad for/stolt af, at kunne levere årets kunstværk, hvor tidligere årets kunstnere som Christian Lemmerz og Erik A. Frandsen, har bidraget med kunstværker til KK-kunst.

Rune fortalte, at han altid arbejder med masker og tatoveringer og når han ser på mennesker, ser han masker. Han arbejder f.eks med spirituelle masker.

Rune fortalte, at han har rejst meget rundt i verden bl.a i Nepal, Indien mv.

Rune fortalte, at han bl.a er optaget af hinduistiske templer og deres farver.

Rune fortalte, at når han cykler igennem byen efterlades han med forskellige sociale og kulturelle masker og han bliver endvidere inspireret af graffiti.

Rune fortalte, at årets kunstværk blev han inspireret til, da han så en forretningsmand og en kvinde med tørklæde vente ved samme busstoppested på bus 5a. Her var tale om 2 helt forskellige kulturer, der mødte hinanden og det gav ham ideen til årets kunstværk.

Rune fortalte, at der den 05-03-2016 starter kunstuge i USA og han skal udstille på en stor kunstmesse.

Rune arbejder endvidere på en soloudstilling til maj 2016 og det er første gang, han skal have en soloudstilling i USA.

 

Regnskab ved kassereren.

John Andersen gennemgik regnskabet.

 

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

Valg af

:a) Formand: Karen Edgal blev valgt.

b) 3 Bestyrelsesmedlemmer: John Andersen blev valgt.

Bella Asmussen blev valgt.

Marianne Brøndberg blev valgt.

c) 2 suppleanter.

Helle Bower Jensen blev valgt.

Rita Petersen blev valgt. ( ny i bestyrelsen).

d) Revisor.

Frank Jønsen blev valgt.

e) Revisorsuppleant.

Jimmy Munch Jakobsen blev valgt.

 

Eventuelt.

Et medlem ønsker ikke, at have sit cpr. nr. anført på medlemslisten.

Bestyrelsen finder en løsning, så cpr. nr. ikke fremgår.

Et medlem ønskede, at årets kunstværk blev udleveret ved brug af handsker for ikke, at sætte fingeraftryk på, som senere kan ødelægge værket.

Bestyrelsen ser nærmere herpå.

Et medlem anmodede om, at der næste år skulle være styr på mikrofonen i salen, da der var problemer med, at høre bagerst i salen.

Erik Buch Hemmingsen afsluttede med, at generalforsamlingen var gennemført.

 

Bortlodning.

Der blev trukket lod om de indkøbte gevinster.

Tillykke til de heldige.

Ref. Jeannie Hansen

 

 

Referat af ”Generalforsamling og bortlodning” i KK-kunst mandag den 23. februar 2015.

Referat af ”Generalforsamling og bortlodning” i KK-kunst mandag den 23. februar 2015.

Sted: Vanløse Medborgerhus. Frode Jacobsens Plads 4.

Til stede:

Bestyrelsesmedlemmer til stede:

Karen Egdal, John Andersen, Bella Asmussen, Lis Glazer, Helle Bower Jensen, Marianne Brøndberg og Jeannie Hansen.

Ca. 180 medlemmer var mødt op.

Formand Karen Egdal bød velkommen.

 

1: Valg af dirigent.

Erik Buch Hemmingsen blev valgt som dirigent.

Erik oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2: Valg af stemmetællere.

Der blev valgt 4 stemmetællere.

Charlotte Olsen.

Terese M.

Hanne Knudsen.

Kirsten Kjær.

 

Beretning fra formanden ved Karen Egdal.

Der var spørgsmål fra salen efter formandens beretning.

– Der blev spurgt ind til KK-kunst´s hjemmeside.

Svar: Bestyrelsen må have hjælp udefra til, at få hjemmesiden til, at fungere optimalt.

– Der blev spurgt ind til antal af medlemmer.

Svar: 240 betalende medlemmer.

– Der blev spurgt til, hvorfor bestyrelsen ikke havde valgt indkøb af smykker, keramik mv. og der var for mange kunstværker ” til væggen”.

Svar: Dette vil bestyrelsen være opmærksom på, ved indkøb af næste års gevinster.

Regnskab ved kassereren (John Andersen).

John fortalte, at det har været en stor udfordring, at få økonomien til, at hænge sammen.

Den 20-11-2014 fik bestyrelsen årets tryk fremvist og skulle betale kr. 114.000,- kr. Disse penge havde vi ikke på daværende tidspunkt, så vi fik en afdragsordning med galleriet.

Flere kunstværker er blevet indkøbt i sidste øjeblik op til generalforsamlingen.

John gennemgik regnskabet.

Overskud kr. 11.774,42 overføres til næste år.

John oplyste, at i år 2010 havde vi kontingent på kr. 219.000,-

I år 2014 var kontingentet faldet til kr. 167.000,-.

John oplyste, at det er vigtigt, at bestyrelsen har de korrekte mailadresser.

John oplyste, at når bestyrelsen sender mails ud fra mailliste, får bestyrelsen ca. 40 mails retur på grund af forkerte mailadresser.

Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Marianne gennemgik ændringsforslagene i §§ 5, 8 og 9.

Ændringsforslagene blev vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag fra bestyrelsen vedrørende tilkendegivelse fra generalforsamlingen omkring indkøb af årets tryk og opgivelse af priser på gevinstliste.

Marianne forespurgte til, om der skal priser på gevinsterne.

Marianne oplyste, at bestyrelsen gerne vil have fat i upcoming kunstnere og det koster. Det kan derfor være svært, at få penge til et ”årets værk” hvert år.

John oplyste, at en ca. pris for årets kunstværk i et galleri er 150.000,- kr.

 

Spørgsmål fra salen:

Et medlem spurgte, om man så skal være medlem i 2 år for, at få årets kunstværk, såfremt der ikke er et kunstværk hvert år?

Et medlem spurgte, om man så evt. kunne få udleveret et af tidligere årets værk, det år, hvor der ikke var et nyt årets værk.

Et medlem oplyste, at det er ærgerligt, hvis man ikke får et årets kunstværk hvert år. Så hellere evt.20 gevinster. Det vil sige færre gevinster og et årets kunstværk hvert år.

Et medlem oplyste, at der allerede er en facebook gruppe.

 

Afstemning.

Forslag 1.

Punkt 1. Kunstværk hvert år: Blev vedtaget med stort flertal. Vi fortsætter derfor med årets kunstværk hvert år.

Punkt 2. Kunstværk hvert andet år. Nogle få stemt for dette.

6 stemte for, at alle midler bruges til gevinster.

Forslag 2.

Stort flertal for, at vi fortsætter med priser på gevinstlisten.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent.

Forslag fra bestyrelsen om, at kontingentet hæves med kr. 10,- fra den 01-05-2015.

Et medlem spurgte, om det ikke var en god ide, at vente 1 år med kontingentforhøjelse, så der kommer ”styr på ” økonomien.

Et medlem tilkendegav, at det er godt med en forhøjelse af kontingentet på grund af den almindelige prisudvikling, samt at medlemmerne nu har valgt, at der skal være et årets værk hvert år.

Kontingentforhøjelsen blev valgt med stort flertal.

 

Punkt 8. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Karen Egdal, formand blev valgt.

Jeannie Nørløv Hansen, næstformand blev valgt.

John Andersen, kasserer blev valgt.

Bella Asmussen, medlemssekretær blev valgt.

Charlotte Damsbo, medlemssekretær blev valgt.

Marianne Brøndberg, bestyrelsesmedlem blev valgt.

Lis Glazer, bestyrelsesmedlem blev valgt.

Helle Bower Jensen, suppleant blev valgt.

Dorthe Rasmussen, suppleant blev valgt.

Frank Jønsen, revisor blev valgt.

Jimmy Munck Jakobsen, revisorsuppleant blev valgt.

 

Punkt 9 Eventuelt.

Ingen punkter.

 

Punkt 10. Bortlodning.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 19-03-2015 kl.16.30 i Valby.

 

Ref. Jeannie Nørløv Nansen

 

 

Referat – Generalforsamlingen i KK-Kunst 24/2-2014

Det var 37. gang, at generalforsamlingen blev afholdt og 1. gang i KK-Kunst’s historie.

For 5. gang blev generalforsamlingen afholdt i Vanløse Medborgerhus.

Der blev budt velkommen til de fremmødte medlemmer.

Jørgen Segall blev valgt som dirigent/ordstyrer. Der blev valgt 4 stemmetællere.

Erik Buch Hemmingsen, afgående formand i kunstforeningen efter mere end 25 år, fremlagde sin beretning med efterfølgende applaus fra salen.

I årets løb har der været afholdt 2 arrangementer; En tur til Classensgade samt en køb-salg-byttedag, hvor medlemmerne kunne medbringe tryk, som man enten ønskede at bytte, sælge eller købe. Der var en fin tilslutning til begge arrangementer.

Årets Værk 2013 er udført af keramiker Pia Lund. Pia har lavet 350 fine Silhuetter til KK-Kunst – alle unika, signeret og nummereret. Pia Lund deltog på generalforsamlingen med et fint oplæg omkring processen af silhuetterne, til stor begejstring for medlemmerne.

Vi er pt. 316 medlemmer i KK-Kunst.

Ved dette års generalforsamling var der 46 værker/præmier til udlodning. Der blev fortalt lidt om præmierne inden lodtrækningen gik i gang. Listen med vinderne er efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside.

Som de tidligere år, blev det præciseret, at man skal huske at afhente sit ”Årets Værk” samt evt. gevinst fra generalforsamlingen, senest den 15/5. Der henvises i øvrigt til vedtægterne.

På generalforsamlingen blev der sendt en tak til TryKKeriet i Bernstorffsgade i forbindelse med, at TryKKeriet har været behjælpelig med udsendelsen af indkaldelserne til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne:

Husk at printe ekstra gevinstlister. Flere medlemmer havde glemt deres indkaldelse, hvori gevinstlisten fremgår. Bestyrelsen vil sørge for ekstra print af gevinstlister ved næste generalforsamling.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Bestyrelsens nuværende sammensætning valgt på generalforsamlingen 25/2-2014: Formand: Karen Egdal

Næstformand: Jeannie Nørlev Hansen

Kasserer: John Andersen

Medlemssekretær: Bella Asmussen

Medlemssekretær: Charlotte Damsbo

Bestyrelsesmedlem: Marianne Brøndberg

Bestyrelsesmedlem: Lis Glazer

Suppleant: Helle Bower Jensen

Suppleant: Dorthe Rasmussen

Revisor: Frank Jønsen

Revisorsuppleant: Jimmy Munch Jakobsen

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

En stor tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen for deres arbejdsindsats i det forløbne foreningsår; Bestyrelsesmedlem Inge Jacobsen og suppleant Jytte Møller samt revisorsuppleant Merete Eriksen.

Endvidere skal der lyde en stor tak til bestyrelsens afgående formand og mangeårige bestyrelsesmedlem Erik Buch Hemmingsen.