Generalforsamling og bortlodning 2018

I henhold til vedtægterne for Københavns Kommunes Kunstforening,
indkaldes hermed til den årlige generalforsamling og bortlodning.

Mandag den 19. marts 2018 kl. 17.00.
(der er eftersyn fra kl. 16.00)

Generalforsamlingen finder sted i Vanløse Medborgerhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse (lige ved Vanløse Station).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 4 stemmetællere
3. Beretning fra Formanden
4. Regnskab ved Kassereren
5. Indkomne forslag
6. Forslag fra bestyrelsen vedr. indkøb af årets tryk mv.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af:
a) Formand
b) 3 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter
d) Revisor
e) Revisorsuppleant
9. Eventuelt
10. Bortlodning

28.02.2018
Karen Egdal, Formand

Du finder hele indkaldelsen hér.

Du finder gevinstlisten hér.

Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, men stadig ønsker at deltage i bortlodningen, kan du udfylde en fuldmagt, som du overdrager til én, som deltager. Du finder fuldmagten hér.

Leave a Reply

Your email address will not be published.