Generalforsamling og Bortlodning 2019

Københavns Kommunes Kunstforening indkalder hermed til den årlige generalforsamling og bortlodning.

Mandag den 25. marts 2019 kl. 17.00.
(der er eftersyn fra kl. 16.00)

Generalforsamlingen finder sted i Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse (lige ved Vanløse Station).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af fire stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for 2018
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af Kontingent
7. Valg af:
a) Formand
b) 3 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter
d) Revisor
e) RevisorsuppleantEventuelt
8. Eventuelt
9. Bortlodning

25.02.2019
Karen Egdal, Formand 

Du finder hele indkaldelsen hér.

Du finder gevinstlisten hér.

Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, men stadig ønsker at deltage i bortlodningen, kan du udfylde en fuldmagt, som du overdrager til én, som deltager. Du finder fuldmagten hér.